"Когато сладкарстваш, следвай инструкциите. Когато готвиш, следвай себе си." - Лайко Барс

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Чрез достъпа до интернет страницата (сайта) „Вкусните рецепти“, Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайт „Вкусните рецепти“ се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://www.vkusniterecepti.com/ или някои от поддомейните на същия адрес.
 • „Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • „Услуги“ на сайта включват, но не се ограничават до:
  достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
  получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
  получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 • „IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • „Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 • Интернет страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с кулинарията.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница уебсайт „Вкусните рецепти“. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от уебсайт „Вкусните рецепти“ Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Уебсайт „Вкусните рецепти“  не събира и не оперира с лични данни. Уебсайт „Вкусните рецепти“ не носи отговорност за публикуване на лични данни от страна на трети лица чрез нейните информационни ресурси.
 • Уебсайт „Вкусните рецепти“ има право да събира и използва друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или публикуване на ресурси. За предоставените й или станали известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, Уебсайт „Вкусните рецепти“ полага дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • Уебсайтът „Вкусните рецепти“ може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уебстраницата „Вкусните рецепти“. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Уебсайтът „Вкусните рецепти“ използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.