"Когато сладкарстваш, следвай инструкциите. Когато готвиш, следвай себе си." - Лайко Барс